Světluška nám posvítí na cestu, kterou zvládneme projít sami.

Srpen 2014

O školce

28. srpna 2014 v 5:41 O školce
Mateřská škola Světluška v Puklicích má dvě třídy. Oddělení Motýlků, ve kterém
o děti pečují paní učitelky Leona Nováková a Šárka Mašterová, se nachází ve spodním patře. V horním patře jsou pak děti v oddělení Slunéček, ve kterém se
o výchovně vzdělávací činnosti starají Bc. Lucie Doležalová a Radka Fiedlerová.

Třídy jsou věkově smíšené.

Snažíme se v dětech budovat kladný vztah k přírodě a k ekologii. Především chceme dětem pomocí připraveného prostředí nabídnout možnost vlastního rozvíjení
a sebepoznání. Uplatňujeme prvky Montessori pedagogiky. Dvě učitelky v minulém roce absolvovaly pětiměsíční Kurz montessori pedagogiky pro předškolní vzdělávání akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Těšíme se na všechny zážitky s dětmi Usmívající se


Stručně o Montessori pedagogice:

Adaptace

28. srpna 2014 v 5:40 Pro rodiče
10 dobrých rad, které usnadní vám i vašemu dítěti nástup do školky

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako "tam tě naučí poslouchat", "tam se s tebou nikdo dohadovat nebude" apod.¨
2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.¨
3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.
4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školy, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) - vyhněte se výhrůžkám typu "když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne".
5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku, šátek).
¨
7. Plňte své sliby - když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
¨
8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, žezbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě - pokud den ve školce proběhne v pohodě - chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou dobrotu. materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.
10. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte - s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod.
PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Kontakty

27. srpna 2014 v 19:07 Kontakty
Telefon:
pevná linka: 567 274 236 (ředitel základní školy: Mgr. Jaroslav Taras)
pevná linka: 567 274 248 (vedoucí školní jídelny: Jana Kourková)
pevná linka: 567 274 294 (vedoucí mateřské školy: Leona Nováková)
WWW:
oficiální: www.zspuklice.cz
E-mail:
oficiální: skolapukl@seznam.cz (ZŠ Puklice)
oficiální: mspuklice@centrum.cz (MŠ Puklice)
Adresa:
Základní škola a mateřská škola Puklice
Puklice 167
58831 Puklice
Maily a mobily p. učitelky:

Školní řád

27. srpna 2014 v 18:58 Dokumenty
Školní řád vČetně příloh ke stažení zde: http://ulozto.cz/xRDQxkKp/skolni-rad-ms-2014-2015-doc

Prostory školky

27. srpna 2014 v 18:52


Školní vzdělávací program

27. srpna 2014 v 15:14 Dokumenty
Školní vzdělávací program si můžete stáhnout na tomto odkaze: http://ulozto.cz/xQqMqixC/svp-2013-2016-pdf anebo si jej můžete prohlédnout
u informační tabule za hlavními dveřmi budovy MŠ.


Upozornění z jídelny

26. srpna 2014 v 22:58 Pro rodiče
Paní vedoucí ze školní jídelny upozorňuje rodiče, že při nepřítomnosti dítěte platí rodiče 1. den 18 Kč za oběd a každý další neomluvený den je účtováno 60 Kč za oběd.

Ve vlastním zájmu nezapomínejte odhlašovat dětem obědy.

Přehled akcí na rok 2014/2015

26. srpna 2014 v 22:45 Akce
Akce na školní rok 2014/2015

Září - Zrození Slunéček (společná dopolední akce dětí z obou tříd)
Říjen - Drakiáda (společná dopolední akce dětí z obou tříd) a akce Zachraňme stromy (začátek sběru papíru)
Listopad - Bubákoviny (společná odpolední akce dětí a rodičů z obou tříd)
Prosinec - Betlémské světlo (dopolední výlet dětí z obou tříd)
Leden - Péče o zoubky (návštěva studentů Střední zdravotní školy)
Únor - Bezpečnost na silnici (dopolední výjezd starších dětí z obou tříd
do Jihlavy)
Březen - Ukliďme Svět (společná odpolední akce dětí a rodičů z obou tříd)
Duben - Mezinárodní den dětské knihy (společná odpolední akce rodičů a dětí z obou tříd)
Květen - Mezinárodní den rodiny (pozvání člena rodiny a vyprávění)
Červen - Vědecká olympiáda. Loučení s předškoláky. Výlet.

Organizace dne

26. srpna 2014 v 22:39 Dokumenty
Organizace dne v MŠ
Provoz MŠ od 6,00 - do 15,30 hod.
6,00 - 8,30 IP, hravé spontánní činnosti, pitný režim
8,30 - 9,00 hygiena, svačina
9,00 - 9,30 řízené a hravé činnosti, cvičení, pitný režim
9,30 - 11,30 pobyt venku (pozorování, pokusy, vycházka)
11,30 -12,00 oběd, hygiena, čištění zubů, odchody dětí domů
12,00 - 13,30 odpočinkové, klidové činnosti, IP předškolákům
13,30 - 13,45 probouzení, hygiena
13,45 - 14,15 svačinka
14,15 - 15,30 IP, spontánní hravé a frontální činnosti, odchody dětí domů

Denní program je velmi flexibilní, reaguje na změny a potřeby dětí, střídá spontánní hravé a pohybové aktivity s činnostmi, které jsou nabízené učitelkou, ať již celému kolektivu dětí nebo malým skupinkám, či dítěti individuálně. Je rozložen tak, aby odpovídal věkovému rozložení třídy a jejich specifickému zaměření, v zájmu dětí a dané situace ve třídě. Všechny činnosti v sobě nesou prvky hry.


Úplata za předškolní vzdělávání

26. srpna 2014 v 22:27 Pro rodiče
Úplata za předškolní vzdělávání
ve školním roce 2014/2015 činí 480 Kč
Způsob úhrady: k 15. dni v daném měsíci
Číslo účtu: 181641615/0300
Název účtu: ZŠ a MŠ Puklice, příspěvková organizace
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Do kolonky "zpráva pro příjemce" uveďte, prosím, jméno dítěte.
Předškoláci jsou poslední rok docházky do MŠ osvobozeni
od úplaty.