Světluška nám posvítí na cestu, kterou zvládneme projít sami.

Leden 2015

Jarní prázdniny

27. ledna 2015 v 8:00 Pro rodiče
O jarních prázdninách 2. - 6. ledna 2015 je omezený provoz MŠ dle závazných přihlášek.

Třídy budou spojeny.

Screeningové šetření očí

27. ledna 2015 v 8:00 Akce
Preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí
· Vyšetření je prováděno zdravotnickým přístrojem PlusoptiX. Vyšetření děti nezatěžuje, je krátké a bezpečné. Dítě není vystaveno stresu, neboť se provádí ve známém prostředí MŠ.
· Vyšetření přístrojem provádějí zdravotní pracovníci a naměřené výsledky vyhodnocuje specializovaný ortoptika.
· Cena vyšetření včetně vydání potvrzení s naměřenými hodnotami je stanovena na 150 Kč na jedno dítě.
· V případě zájmu zapište své dítě do seznamu umístěném v prostorách šaten

· Vyšetření proběhne na základě zájmu ze strany rodičů.


Zápis do Světlušky pro školní rok 2015/2016

26. ledna 2015 v 17:15 Dokumenty
Zápis do MŠ Světluška pro školní rok 2014/2015 proběhne v úterý 28. dubna 2015 od 13:00 do 16:00 hod.
S sebou si vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný formulář potvrzený pediatrem (ke stažení zde: http://ulozto.cz/xNk8F2jJ/zadost-20150126-0001-pdf)
V případě rozvedených rodičů je potřeba doložit, komu dítě bylo svěřeno do péče.
Postup při podávání žádosti o přijetí dítěte do MŠ.
 • Zákonný zástupce si vyzvedne nebo stáhne z počítače "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • V době konání zápisu nových dětí do MŠ navštíví osobně s dítětem MŠ a odevzdá vyplněnou žádost potvrzenou lékařem (zák. č. 258/2000 Sb.§ 50 o povinnném očkování)
 • Termín zápisu do MŠ: 28. 4, 2015 od 13 do 16 hod. Místo konání: Mateřská škola Světluška Puklice, třída Motýlci. Odpovědná osoba za organizaci zápisu: vedoucí učitelka MŠ Leona Nováková.
 • Doklady, které si s sebou přinesete: Průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list.
 • Zákonný zástupce se seznámí s kritérii pro přijímání nových dětí do MŠ.
 • Kritéria pro přijímání dětí do MŠ:
 1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 2. věk dětí podle data narození - přijímány budou děti k celoenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu naplnění kapacity MŠ
 3. trvalé bydliště dítěte v Puklicích a přilehlých obcí
 • Zákonný zástupce obdrží pro své dítě registrační číslo, pod kterým bue zákonnému zástupci sděleno, zda jeho dostalo rozhodnutí o přijetí do MŠ.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydává ředitel ZŠ a MŠ Puklice Mgr. Jaroslav Taras v termínu do 30-ti dnů od podání žádosti. Seznam dětí pod jejich registračními čísly, které dostanou kladné rozhodnutí o přijetí do MŠ, bude vyvěšen v MŠ nejpozději do 27. 5. 2015. Informaci o nepřijetí dítete do MŠ obdrží zákonný zástupce písemně.
 • Další informace: Pro snadnější adaptaci dítěte na MŠ je přínosné, aby dítě samostatně zvládalo sebeobsluhu, tzn. dokáže se samo oblékat, svlékat, samostatně se nají alespoň lžící, umí používat WC.
 • Kontakt pro informace o zápisu: 567 274 293, 739 371 038

Zápis předškoláků

14. ledna 2015 v 16:00 Pro rodiče
Zápis do 1. třídy se uskuteční 23. ledna 2015 od 13:00 do 17:00 hod v prostorách ZŠ.
S sebou rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

Vyúčtování VÁNOCE 2014

14. ledna 2015 v 15:56 Pro rodiče
Vyúčtování VÁNOCE 2014

Sběr papíru 512 Kč

Sponzorské dary 4 080 Kč

Výdělek z vánoční burzy 1 650 Kč

.......................................................................................................

Celkem: 6 242 Kč

Zakoupeno:

2x rotoped : 3 745 Kč

Montessori pomůcky (kůň, pták, strom, zeměkoule): 1 235 Kč

Puzzle s úchytem: 298 Kč

2x žíněnka na cvičení: 658 Kč

..........................................................................................................

Celkem: 5 936 Kč

Zbytek činí 306 Kč. Plánujeme zakoupit materiál na vyrábění (laminovací folie, izolepy)

Vyhodnocení dotazníku

13. ledna 2015 v 12:31 Dokumenty
Zde si můžete stáhnout vyhodnocení dotazníku v pdf formátu:


Dotazník také visí vytištěný na nástěnce pro rodiče za vchodovými dveřmi školky.

Potvrzení k daním - NOVÉ

8. ledna 2015 v 12:07 Pro rodiče
Potvrzení o výši vynaložených výdajů
Ve čtvrtek 15.ledna a v pátek 16.ledna 2015 bude možnost si u paní učitelky Novákové vyzvednout potvrzení o výši vynaložených výdajů (úplata za vzdělání za rok 2014).
Je potřeba doložit žádost obsahující jméno, narození dítěte a podpis zákonného zástupce.
Např.: Žádám o potvrzení o výši vynaložených výdajů pro účely uplatnění slevy na dani
za zdaňovací období roku 2014 na dítě……, narozeno……

Datum
Podpis