Světluška nám posvítí na cestu, kterou zvládneme projít sami.

Duben 2015

Výsledky přijímacího řízení

30. dubna 2015 v 7:04 Pro rodiče
Základní škola a mateřská škola Puklice, příspěvková organizace
Puklice 167, 58831
Výsledky zápisu dětí do MŠ Světluška Puklice ze dne 28.4. 2015
Děti přijaté pod registračním číslem :
S 1
S 2
S 3
S 4
S 5
S 6
S 7
S 8
MŠ Světluška se těší na nové kamarády, nástup do MŠ 1.9. 2015, sledujte další informace a pokyny na našich stránkách www.ms-svetluska.blog.cz


Zasaďme strom

24. dubna 2015 v 12:05 Pro rodiče
Během čtvrteční akce pořádané na počest Dne Země se sice mnoho rodičů s dětmi nedostavilo, ale všem přítomným děkujeme za účast a doufáme, že si ji s námi hezky užili.
Na začátku akce bylo sděleno několik důležitých informací:
 • Poděkování za účast ve sběru papíru.
 • Připomenutí, že rodiče jsou povinni ze zákona omlouvat své dítě.
 • Proběhne oprava oplocení plotu kolem celého areálu a nově bude oplocen i vstup do budovy MŠ.
 • Vzhledem k probíhající kanalizaci omezujeme vycházky do okolí. U budovy MŠ se bude také pracovat a počítá se s větším zákrokem, proto prosím, dbejte bezpečnosti.
 • Čeká nás zápis do MŠ, divadelní představení, loučení s předškoláky a výlet na hospodářský statek do Bohuslavic.
 • Letní provoz v naší MŠ z organizačních a personálních důvodů nebude. Bude domluvena nabídka MŠ Brtnice na první dva týdny prázdnin.
 • Dle vyhlášky o stravování nesmíme dávat žádné jídlo dětem domů. Jde především o svačinky, ovoce, zeleninu. Vše je určeno k přímé konzumaci.
 • Účastníme se výtvarné soutěže pořádané Magistrátem Jihlava na téma "Tajuplný les" (soutěže se účastnily děti, které po obědě nespí) a soutěže pořádané programem Fíha dýha na téme "Hrad v Mirakulu" (zde pomáhalo pár dětí z obou tříd, ale organizátoři chtěli nahlásit pouze jedno jméno dítěte)
 • Nově budou všechna alba pod heslem. Alba byla doposud skrytá a dalo se na ně dostat pouze přes odkazy, ale chceme zacovat ještě větší bezpečnost. Heslo bude viset na hlavní nástěnce.
V rámci našeho odpoledního setkání shlédli přítomní aktivní divadelní představení "O berušce, motýlcích a světluškách" a zasadili jsme společně Světluščin strom. Divadélko jsme v pátek zopakovali pro všechny děti ve školce, aby měly také návaznost na zasazení našeho stromu.

Zápis do Světlušky pro školní rok 2015/2016

21. dubna 2015 v 8:24
Zápis do MŠ Světluška pro školní rok 2014/2015 proběhne


v úterý 28. dubna 2015 od 13:00 do 16:00 hod.

S sebou si vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný formulář potvrzený pediatrem (ke stažení zde: http://ulozto.cz/xNk8F2jJ/zadost-20150126-0001-pdf)
V případě rozvedených rodičů je potřeba doložit, komu dítě bylo svěřeno do péče.
Postup při podávání žádosti o přijetí dítěte do MŠ.
 • Zákonný zástupce si vyzvedne nebo stáhne z počítače "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • V době konání zápisu nových dětí do MŠ navštíví osobně s dítětem MŠ a odevzdá vyplněnou žádost potvrzenou lékařem (zák. č. 258/2000 Sb.§ 50 o povinnném očkování)
 • Termín zápisu do MŠ: 28. 4, 2015 od 13 do 16 hod. Místo konání: Mateřská škola Světluška Puklice, třída Motýlci. Odpovědná osoba za organizaci zápisu: vedoucí učitelka MŠ Leona Nováková.
 • Doklady, které si s sebou přinesete: Průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list.
 • Zákonný zástupce se seznámí s kritérii pro přijímání nových dětí do MŠ.
 • Kritéria pro přijímání dětí do MŠ:
 1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 2. věk dětí podle data narození - přijímány budou děti k celoenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu naplnění kapacity MŠ
 3. trvalé bydliště dítěte v Puklicích a přilehlých obcí
 • Zákonný zástupce obdrží pro své dítě registrační číslo, pod kterým bue zákonnému zástupci sděleno, zda jeho dostalo rozhodnutí o přijetí do MŠ.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydává ředitel ZŠ a MŠ Puklice Mgr. Jaroslav Taras v termínu do 30-ti dnů od podání žádosti. Seznam dětí pod jejich registračními čísly, které dostanou kladné rozhodnutí o přijetí do MŠ, bude vyvěšen v MŠ nejpozději do 27. 5. 2015. Informaci o nepřijetí dítete do MŠ obdrží zákonný zástupce písemně.
 • Další informace: Pro snadnější adaptaci dítěte na MŠ je přínosné, aby dítě samostatně zvládalo sebeobsluhu, tzn. dokáže se samo oblékat, svlékat, samostatně se nají alespoň lžící, umí používat WC.
 • Kontakt pro informace o zápisu: 567 274 293, 739 371 038

Program se zoubky

3. dubna 2015 v 7:44
V březnu nás navštívily studentky Střední zdravotnické školy v Jihlavě s programem "Zdravé zoubky".
Připravily si pro nás divadlo, zkoušeli jsme čistit velký zubní model. Naučili jsme se správné technice čištění zubů. Starší děti si vyzkoušely měření tlaku a poslech srdíčka.

Sběr papíru II

3. dubna 2015 v 7:12 Pro rodiče
Děkujeme za účast ve druhém kole akce "Zachraňme strom".
Hodnota papíru činí 500 Kč.
Děkujeme p. Doležalovi za bezplatný odvoz papíru.

Rovněž děkujeme paní Janě Hubené za sponzorský dar školce v hodnotě 400 Kč.
PS: je pátek, omluvte strohý projev Smějící se